Da har vi (endelig) fått avholdt årsmøte i avdelingen. Det nye styret består nå av Hallvard Bergsholm, Jone Kalheim, Wenche Jess, Sigbjørn Harboe og Oddmund Solheim, Roy Øvrebø og Torstein Fuhr er varamenn.

Styret konstituerer seg på første styremøte. Informasjon om styret vil da bli oppdatert her på hjemmesiden