Vi hadde (forsinket) årsmøte i avdelingen 4 april, og her ble det valgt nytt styre. Avdelingsleder ble Hallvard Bergsholm, gjenvalgt for 2 nye år. Styremedlemmer: Jone Kalheim (gjenvalgt), Sigbjørn Harboe, Geir Berge (ny) og Oddmund Solheim. Styret foretar konstituering etter påsken en gang. Vi hadde dessverre ikke nok kandidater til at det ble noen varamedlemmer.

Vi takker Roy Øvrebø (vara), Wenche Klippen og Torstein Fuhr (vara) for flott innsats i styret vårt. Takker også Sølvi Strøm og Frode Klippen som valgnemd og Kjartan Alfarnes for sjekk av regnskap

Vi bestemte at årets gave skulle gå til Gennady Padun, far til Karolina og svigerfar til Stein Arild. Kr 10 000 er nå overført til ham og hans arbeid for  flyktninger fra Ukraina

Angående weekend i Sveio i slutten av april, er vi nå oppe i ca 60 påmeldte fra de forskjellige avdelingene og venner av klubben. Påmeldingsfristen er egentlig gått ut, men ryktene tilsier at det finnes plass for etternølere