Da har avdelingen fått nytt styre. Nettsidene vil bli oppdatert, men her er styret for 2024

  • Kontaktperson/leder Frode Klippen.
  • Nestleder: Sigbjørn Harboe
  • Kasserer: Oddmund Solheim
  • Sekretær:                           Jone Kalheim  
  • Ungdomskontakt: Tormod Engen
  • Web ansvarlig: Geir Berge
  • Klubbkontakt: Kjell Erik Lura